Mic dictionar cu termeni din lumea arhitecturii, constructiilor, gradinaritului, amenajarilor interioare si exterioareSelectati o litera din index !


Autorizatia de Construire ( AC )

Autorizatia de Construire ( AC ) este actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

Autorizatia de Construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.Autorizatia de Construire

Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Īn aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. Īn situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. Īn caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se onsidera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

Īn situatia in care in timpul executiei lucrarilor, si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.
Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

Sursa: Legea 50/1991


Vezi si: Autorizatia de Desfiintare ( AD );  Certificatul de Urbanism ( CU );  Planul Urbanistic de Detaliu ( PUD );  Planul Urbanistic General ( PUG );  Planul Urbanistic Zonal ( PUZ );  Proiectul Tehnic ( PT ); 
Afla noutati! Aboneaza-te la Newsletter
Copertine, parasolare

https://activehouse.ro

ScauneOnline.ro - magazin online de scaune

Realizare site-uri si SEO

Articole recomandate