Programul Casa Verde in 2011

Totul despre programul guvernamental Casa Verde - legislatie, implementare

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde marcelb » Mar Apr 19, 2011 12:59 pm

angyciobanu scrie:S-a mai anuntat ceva despre Casa Verde? Aproape a trecut aprilie.

Ministrul Mediului a declarat saptamana trecuta in presa ca Programul Casa Verde se va relua in mai, pe site-ul lor nu a aparut inca nicio informatie despre cum se va desfasura anul acesta.
marcelb
 
Mesaje: 457
Membru din: Lun Ian 14, 2008 12:00 am

casa verde

Mesajde cristea ion » Mie Mai 04, 2011 5:45 pm

doresc sa cunosc detalii pentru achizitionarea unui panou solar pe care sa-l conectez la instalatia centralei termice pe lemne pe care o am deja . multumesc !
cristea ion
 
Mesaje: 15
Membru din: Vin Sep 19, 2008 11:00 pm

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde angyciobanu » Vin Mai 06, 2011 10:09 am

Eu vreau sa montez un panou solar sau centrala pe peleti. Care ar fi mai avantajoasa? Centrale a mai montat cineva?
angyciobanu
 
Mesaje: 91
Membru din: Mar Mar 08, 2011 11:35 pm

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde marcelb » Vin Mai 06, 2011 2:57 pm

Pe data de 5 mai a aparut in Monitorul Oficial Ordinul nr. 1274 din 20 aprilie 2011 emis de Ministrul Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.
Daca are cineva acces la textul Monitorului, poate ne spune si noua de la ce data se incepe depunerea dosarelor.
Pe site-ul ministerului sau pe cel al Administraţia Fondului pentru Mediu nu apare pana acum publicat absolut nimic.
marcelb
 
Mesaje: 457
Membru din: Lun Ian 14, 2008 12:00 am

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde GAMMA » Lun Mai 09, 2011 7:52 am

Casa Verde 2011: Cum poti obtine bani de la stat pentru o casa eco?
Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) a publicat, joi, ghidul de finantare a programului Casa verde pentru 2011. Si pentru acest an, vor fi acordate subventii de pana la 8.000 de lei pentru instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Ordinul MMP nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 310, din 5 mai 2011.

Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Potrivit actului normativ, suma alocata sesiunii, distribuita pe judete conform numarului de locuitori, se publica odata cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

Prin program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire: instalarea de panouri solare, instalarea de pompe de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat, centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice. Beneficiarul este, insa, obligat sa mentina investitia realizata in cadrul programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa.

Cuantumul finantarii

Ordinul MMP nu modifica nivelul subventiilor acordate anul trecut. Astfel, finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
- pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
- pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura,
exclusiv aparate de aer conditionat;
- pana la 6.000 lei, pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

Suma aprobata nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind sa asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au fost vandute in timpul derularii proiectului si/sau dupa finalizarea proiectului, pe o perioada de un an.

Finantarea acordata acopera:
a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Potrivit proiectului, sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

De asemenea, se precizeaza ca, in cazul cumularii in cadrul aceleiasi cereri de finantare a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

Conditii de eligibilitate

Totodata, actul normativ publicat in Monitorul Oficial stabileste si conditiile de eligibilitatea pentru acordarea finantarii. Astfel, este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
d) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

Ordinul prevede expres ca nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente — locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie.

In acelasi timp, in actul normativ sunt incluse si conditiile de eligibilitate a proiectului, astfel ca trebuie respectate prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului, iar proiectul trebuie sa vizeze realizarea unei instalatii conform cu scopul programului si cu prevederile prezentului ghid.

Dosarul de finantare

Dosarul de finantare va cuprinde:
a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata
si semnata de solicitant, in original;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre
solicitant, in original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
i) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.

Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere, la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare o singura cerere de finantare. In cadrul aceleiasi cereri de finantare se pot cumula doua tipuri de instalatii. In cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari, se poate depune o singura cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune.

Comisia de analiza numita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii procedeaza la:
a) verificarea informatiilor inscrise pe plicul continand dosarul de finantare;
b) deschiderea plicului continand dosarul de finantare al solicitantului;
c) analiza eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
d) inaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzand proiectele neselectate la finantare.

Decizia comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Mediului.

Acordarea finanantarii

Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original.

Actul normativ prevede ca, daca in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, se considera renuntare la finantarea aprobata.

Contractul de finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar, documentul urmand a intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pana la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

Totodata se prevede ca rezilierea contractului de finantare nerambursabila din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, in termenul precizat in notificare, de catre beneficiar a finantarii primite, sub forma de plata de daune-interese in cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobanda legala pentru suma acordata, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata de la data platii. In cazul nerestituirii finantarii, Autoritatea procedeaza la executarea contractului de finantare nerambursabila, in conditiile Codului de procedura fiscala.

Decontarea cheltuielilor eligibile

Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza contractelor incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/produse/lucrari aferente proiectului. De asemenea, odata cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul
este obligat sa faca dovada achitarii integrale a serviciilor/produselor/lucrarilor aferente proiectului.

Acte necesare pentru decontare
Beneficiarii finantarii vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia isi are domiciliul solicitantul dosarul de decontare continand urmatoarele documente:
a) cererea de tragere, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
b) contractul de executie, in copie legalizata;
c) factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscal prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare insotite de ordine de plata) si/sau chitanta;
e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in original;
f) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
g) un plic pe care se vor completa numele si adresa completa ale solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.
GAMMA
 
Mesaje: 40
Membru din: Mie Aug 19, 2009 11:00 pm

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde marcelb » Lun Mai 09, 2011 8:37 am

Multumesc @GAMMA, dar nu gasesc nici in mesajul tau data de la care incepe depunerea dosarelor :( .
marcelb
 
Mesaje: 457
Membru din: Lun Ian 14, 2008 12:00 am

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde marcelb » Lun Mai 09, 2011 11:13 am

Vad ca a aparut ghidul si pe pagina Administraţiei Fondului pentru Mediu: http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf_2011.php
Data de incepere va fi anuntata cu cel putin 10 zile inainte pe site-ul lor.
marcelb
 
Mesaje: 457
Membru din: Lun Ian 14, 2008 12:00 am

Re: Programul Casa Verde in 2011

Mesajde GAMMA » Lun Mai 09, 2011 7:46 pm

Pentru angyciobanu:cazanele peleti sunt pentru incalzirea locuintelor,etc si ACM cu ajutorul unui boiler iar panourile solare sunt pentru producere apa calda menajera,eventual pentru aport la incalzire.E bine sa aveti tot sistemul ,acum depinde de buzunarul fiecaruia!
GAMMA
 
Mesaje: 40
Membru din: Mie Aug 19, 2009 11:00 pm

Casa verde

Mesajde romisj » Lun Mai 16, 2011 9:06 am

Ce sa aleg pentru casa mea: panouri solare, pompe de caldura, cazane?
romisj
 
Mesaje: 3
Membru din: Mar Aug 11, 2009 11:00 pm

Re: Casa verde

Mesajde greenday » Lun Mai 16, 2011 10:26 am

E greu de dat un raspuns general valabil. Fiecare isi cunoaste necesitatile si prioritatile.
Personal, cel mai avantajos mi se pare centrala termica pe biocombustibili, dar daca ai deja o centrala noua si performanta, nu mai ai nevoie de asa ceva.
Urmatoarea optiune ar fi panourile solare.
Pompele de caldura le consider o investitie mult prea mare iar costurile lunare de functionare nu tind chiar spre zero, cum suna reclamele la ele.
Avatar utilizator
greenday
 
Mesaje: 128
Membru din: Sâm Ian 15, 2011 3:32 pm

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Casa Verde

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator